எமது பயணத்தில் எம்மோடு இணையுங்கள்

அடுத்த தலைமுறை தலைமைத்துவத்தில் தங்கயுள்ளது. நாம் இளைஞர்கள் நமது நாட்டின் எதிர்காலம் எமது கைகளில் உள்ளது. எமது நாட்டில் மாற்றம் ஏற்பட்டுக்கொண்டு வரும் இந்த காலகட்டத்தில் எமது நாட்டுக்காக எமது பங்களிப்பையும் வழங்குவோம்

பாடசாலை ஒற்றுமைக்கான பயணம் 2011

FLC season 3 இன் பெரும் வெற்றியை அடுத்து, இலங்கை தீவில் உள்ள அனைத்து பங்கு பெறும் பள்ளிகளுக்கும் செல்ல முடிவுசெய்யப்பட்டது. இது மிகவும் திட்டமிடப்பட்டும் கடின உழைப்புக்கு பின்னரும் அக்டோபர்  3, 2011 அன்று நாம் கொழும்பில் இருந்து நீண்டதும் எதிர்பார்க்கப்பட்டதுமான வரலாற்று பயணத்தை ஆரம்பித்தோம்.


இது பற்றி மேலும் பல தகவல்களை வெகுவிரைவில் எதிர்பாருங்கள்
அத்துடன் எங்களுடன் என்றும் தொடர்பில் இருங்கள்.....

Leave a Reply